Tillbaka

Denna grottmålning är 30.000 år gammal, den fins i Pheru. I museet: San Pedro de Atacama.Se: http://www.sanpedroatacama.com/ingles/museo.htm

Har alltid undrat varför vi lever så kort tid, det tar ju 20 år att lära oss sedan arbetar och föder upp barn på 40 år sedan är det slut. Det måste vara något fel! Har sökt andra förklaringar och funnit från gamla skrifter, lämningar att det funnits varelser som varit här redan 450000 år före Kr. En av dem är benämnd Nefilim.

De var stora och dom kunde bli 600-1000 år gamla, det är dom som kallas för Gudarna i bibeln. Nu när jag såg denna grottmålning i Chile så får jag det bekräftat att dom var här. Det är omnämnt att Nefilim skapade oss för 30.000 år sedan, han tog apmänniskan Pithecanthropus erectus och inympade på den sin avbild. Vi levde sedan parallellt med Neandertalaren.

Har Du som konstnär av denna bild, med den kunskap Du hade då fått uppleva att det kommit ned varelser från himlen så blev det nog dina Gudar. Och Du har nog beskrivet dem med rymdkläderna som han har gjort på bilden, till och med farkosten till vänster om dem.

En sak till som jag tycker bekräftar denna teori är, varför vår kvinna har mens en gång per månad när andra däggdjur har det en gång per år. Däremot blev vi 500-1000 år gamla så blev det mer normalt, en gång per år.

I Guldmuseet i Peru ligger det delar till en skruvväxel av metall som är daterad till tusentals år före Kristus. Så var kom den kundskapen från?

Ni kan läsa Skapelsen i nytt ljus av: Zocharia Sitchin den verkar stämma med min uppfattning om varför vi är som vi är.

Besök hans hemmsida: http://www.sitchin.com

Min teori är att "Gudarna" som skapade oss behövde en Stark varelse som kunde gräva i gruvorna. Dom tog gener från sig och förde in det i den varelsen som fans här och fick fram vår ras. Så det blev ett språng i utvecklingen som man kan se på min tidsskala.

+++++++++++++++++++++++++++2011+++++++++++++++++++++++++++++

Är nu snart 81 år kommit fram till att sexdriften som fins hoss mäniskan har "Gudarna" manupulerat så att vi ska föda så många barn för att fylla upp Jorden för deras syften, om vi inte blivit manupulerade så hade vi inte börjat med sex driften fören vid 30 år,då har vi kunat utväklas i lungn o ro utan att behöva tänka på sex för jämnan som hindra oss att tänka rationelt. Desutom skulle det bli förre barn,vi är för många på vår lilla jord. Skall man bli förälder så bör det tas tester på dem om dom är lämpliga att ta hand om barn. Sexdriften börjar tidigare redan vi 12 år ålder,vad är det för mening med det, det är mening att vi skall skaffa barn,det är väl mest lämpligt vid 30 År. åldern och inte vid 12 år.

Detsamma gälller detta med relegion som bara har ställt till elände på liv å död.

Religonen har bara varit ett sätt att vissa mäniskor "Präster" ska få kontroll över andra mäniskor så att dom inte behöver arbeta för sitt uppehälle.

Ställer mig frågan hur kunde mäniskan klara sig innan dessa fantasier kom till, alltså innan Jesus o Muammud kom in i bilden.

Varför fans inte det någon Jesus då.

++++++++++++++++++++++++++++++2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Effter att läst många av gammla skriffter som har hittats kan jag se det från “GUDARNAS” sida set,dom ville ha upp

Guld o mineraler från Jorden som dom behöver. Dom började med att skapa oss att gräva upp vad dom vill ha.

Det står i gammla skrifter att vi skall fylla jorden med folk,nu är det fullt,dom ser oss som en enda enhet

“som en myrstack” det är många av oss som dör i krig o olyckor men för dem gör det inget för det är alltid

någon som gräver efter GULD någon stans på jorden.

För att få många mäniskor på jorden snappt så skapades religoner som proppagerade för att föda många barn.

Deras planet kommer förbi oss var 5000 års interval,så dom har varit här flera gånger,för dom har det bara gått

100 år så det var ingen längre tid för däm att vänta på mineralerna.

Omkring 1245 så borde dom vara här för att hämta det vi grävt upp, så vi borde vara berädda på att dom kan göra

av med oss “dom har gjort det förut för att vi inte blev tillräkligt bra på att gräva” för dom är vi en arbetere som

dom inte har användnig för. Nu när dom har GULDET.

Ni som är yngre borde var berädda på att göra motstånd.

Kommer mera efterhand.